Pracowaliśmy dla

Od 14 lat wykonujemy zawód alpinisty przemysłowego tzn. zajmujemy się pracami wymagającymi dostępu linowego na wysokości. Od 9 lat jestem właścicielem firmy „MINGO”, świadczącej usługi alpinistyczne. W trakcie mojej pracy zawodowej uczestniczyłem w wielu pracach na terenie Warszawy jak i całej Polski. Pracowaliśmy przy myciu elewacji, naprawach, montażach i innych pracach na obiektach takich jak:

 • Hotel Intercontinental (153m. wysokości), Warszawa ul. Emilii Plater 49
 • Hotel Hilton (90 m. wysokości), Warszawa ul. Grzybowska 63
 • Platinium Towers (85m. wysokości), Warszawa ul. Grzybowska 61
 • North Gate (85m. wysokości), Warszawa ul. Bonifraterska 17
 • Deloitte (65m. wysokości), Warszawa al. Jana Pawła II 19
 • Kompleks Marynarska Biznes Park, Warszawa ul. Taśmowa 7
 • Kompleks Empark, Warszawa ul. Domaniewska 41
 • Pirs Północny Lotnisko Okęcie
 • Hotel Radisson, Warszawa ul. Grzybowska 24
 • Poznańskie Centrum Finansowe, Poznań ul. Plac Andersa 5
 • Brama Zachodnia, Warszawa al. Jerozolimskie 92
 • Budynki City Banku w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie,

Rzeszowie, Krakowie i Katowicach
oraz na wielu mniejszych obiektach.